Homologizované denné svietenie

Čo to vlastne LED svetlo je ?

Je to osvetlenie, ktoré používa LED diódy ako zdroj svetla. Prečo sa používa viacej diód súčasne? Odpoveď je jednoduchá. Je to preto, lebo svetelný výkon jednotlivých LED diód je menší v porovnaní s obyčajnou žiarovkou. V poslednej dobe sa LED žiarovky alebo LED svetlá rozšírili do každého kútu a dnes sa používajú či už v domácnostiach, vo firmách, v obchodoch, vo vozidlách , či už osobných alebo nákladných, dá sa povedať, že LED osvetlenie sa rozšírilo po celom svete. V porovnaní s obyčajnou žiarovkou nám môžu ponúknuť dlhšiu životnosť a vyššiu efektívnost.

Povinné celodenné svietenie

Zmyslom tohoto zákonu (č. 8/2009 Z. z.) platného od r.2009 je znížiť nehody na cestách a zvýšiť viditeľnosť automobilov na cestách. V minulosti bola táto povinnosť obmedzená len na zimné obdobie.
Povinné celodenné svietenie platí vo viacerých krajinách Európskej Únie, napríklad v Česku, Poľsku, Holandsku Dánsku, či Slovinsku.

Práve kvôli tejto vyhláške začali od 1.1.2011 sú všetci výrobcovia automobilov nachádzajúci sa, pôsobiaci na území Európskej Únie povinní vo svojich vozidlách inštalovať denné svetlá, vyrobené z energeticky úsporných diód. Svetlá pracujú neustále, ak je vozidlo naštartované, bez ohľadu na to, či si to vodič želá, alebo nie.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info