Meniče napätia

Meniče napätia 12V/230V

V tejto kategórii nie sú žiadne výrobky.

Meniče napätia 24V/230V

V tejto kategórii nie sú žiadne výrobky.

Meniče napätia 24V/12V

V tejto kategórii nie sú žiadne výrobky.

Čo je to vlastne menič napätia ?

 


Menič napätia je striedač, ktorý z jednosmerného napätia pochádzajúceho z akumulátora 24V alebo 12V vytvorí striedavé napätia 230V, podobné zásuvkám, ktoré sa bežne vyskytujú v domácnostiach.
Takéto meniče napätia sú taktiež nazývané aj ako Invertory napätia.

 

Meniče napätia môžu meniť napätie aj opačne, t.j. zo striedavých 230V na jednosmerné napätie 24V alebo 12V. Takéto meniče napätia sa nazývajú Konvertory napätia. 

 

Menej rozšírené meniče sú z 110V na 230V a naopak, tie sa viacej využívajú v USA a podobne, kde je rozšírené sieťové napájanie práve 110V.
 

 

 

Na čo slúžia meniče napätia ? 


V dnešnej dobe sa počet nových elektrických zariadení neustále zvyšuje a narastá, tým pádom sa rozširujú aj možnosti využitia meničov napätia. Napríklad, máte notebook s adaptérom na 230V v automobile, kde je palubné napájanie len 24V alebo 12V. Žiadny problém! Vďaka meničom napätia do Vášho automobilu si môžte notebook bez jediného problému nabiť. To isté platí aj pri malých prenosných televíziach, ak chcete aby sa Vaše ratolesti zabavili a Vy si aspoň nachvíľu oddýchli a mohli sa naplno venovať dlhej ceste, či na dovolenku alebo k vzdialeným známym.

Ochranné mechanizmy meniča napätia : Ochrana proti vysokému napätiu na vstupe - táto ochrana odpojí vstup meniča v prípade, že je detekované vyššie vstupné napätie ako je prípustné. Pri 12V meničoch je to zhruba napätie 16V a pri 24V meničoch cca 32V napätie

Teplotná ochrana - táto ochrana vypne menič, keď jeho teplota prekročí povolenú hodnotu. Pri jej poklese sa menič automaticky zapne.

Prepäťová ochrana - pripojené indukčné zariadenia ako napr. motory sa po vypnutí na krátky čas správajú ako zdroj napätia, ktorý pôsobý na výstup už vypnutého meniča. Spotrebič sa tak na krátku dobu stane zdrojom napätia, čo by mohlo menič zničiť.

Ochrana porti hlbokému vybitiu akumulátora - hlboké vybitie je stav akumulátora, keď je batéria úplne vybitá niekoľko dní. Takáto batéria je zväčša nenávratne poškodená. Práve tomuto stavu zabraňuje ochrana, ktorá priebežne monitoruje napätie napájacieho akukmulátora a v prípade poklesu napätia pod 10,5V (pri 12V akumulátoroch) a 21V pri (24V akumulátoroch) sa automaticky menič odpojí od akumulátora

Ochrana proti prepólovaniu vstupu - táto ochrana kontroluje, či nie sú pripojovacie káble prepólované, tzn. že + batérie je pripojený na - pól meniča a opačne.

Ochrana proti skratu na výstupe - chráni menič proti prípadnému spojeniu výstupných svoriek (skratu).

Indikácia slabej batérie - pri poklese napätia napájacej batérie pod hranicu 10,5V zaznie zvukové upozornenie. Ochrana podobná ochrane proti hlbokému vybitiu, kde však navyše dôjde aj k automatickému odpojeniu.

Prehriatie - pri meničoch s nižším výkonom je potrebné kvalitné pasívne chladenie cez obal vyrobený z hliníkového profilu. Pri meničoch z vyššími výkonmi je potrebné aj aktívne chladenie tj. chladenie ventilátorom. Zabudovaný ventilátor sa potom zapne, keď je prekročená určitá teplotná hranica.
 

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie